Home

Welkom op de website van Woongroep het Wereldhuis!
Via deze site geven wij graag een inkijkje in onze Woongroep en geven wij meer informatie over ons werk.

Bij vragen staan wij u graag ter woord. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen.

Het Wereldhuis in het kort:
Het Wereldhuis is multicultureel, mensen vanuit alle culturen zijn welkom bij ons. Veel van onze bewoners zijn als vluchteling, vreemdeling, asielzoeker of slachtoffer van mensenhandel naar Nederland gekomen en hebben een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Juist voor deze kwetsbare groep bieden wij persoonlijke begeleiding en ondersteuning om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving of bieden wij een veilige woonomgeving voor hen die langdurig van begeleiding afhankelijk zijn.

 

Woongroep Het Wereldhuis

Ooievaarstraat 6

7413TC Deventer
Tel. 0570 547 000   
info@hetwereldhuis.nl