Dagbesteding

Door de gemeente of je behandelaar kun je worden doorverwezen naar een dagactiviteitencentrum. De overheid vindt dat mensen die een uitkering ontvangen ook iets terug moeten doen (participatiewet).
Dit kan o.a. door structurele dagbesteding, maar ook door vrijwilligerswerk of betaald werk. De gemeente bepaald of iemand geschikt is voor dagbesteding, gesubsidieerd werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dit hangt af van waar iemand -gezien zijn beperking- toe in staat is. 

Als je al wel in het Wereldhuis woont, maar nog geen dagbesteding hebt neem je deel aan activiteiten die binnen het Wereldhuis zelf georganiseerd worden, bv spelletjes- of knutsel middagen. Eigen inbreng wordt hier ook zeer gewaardeerd.


Kijk voor meer informatie ook eens op:

www.deventer.nl

www.sallcon.nl

www.vrijwilligersstad.nl

www.cambiodeventer.nl

www.rijksoverheid.nl/participatiewet

Inburgeren

Om in te burgeren moet je Nederlands leren. Je moet leren hoe Nederlanders wonen en werken.
Als je genoeg hebt geleerd doe je een inburgeringexamen.

Als je moet inburgeren, krijg je een brief van DUO. 
In de brief staat op welke datum je inburgeringspichtig bent geworden. Het is belangrijk of je voor of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden.
In de brief staat dat je 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (inburgeringtermijn).


Ontheffing van de inburgeringplicht

Ontheffing krijgen kan op drie manieren;

1. Je kunt ontheffing krijgen als je genoeg hebt gedaan om in te burgeren. dat heet aantoonbaar geleverde inspanning.

2. Ontheffing kan ook als je goed genoeg bent ingeburgerd.

3. Een derde reden voor ontheffing kan je medische situatie zijn.

Woongroep Het Wereldhuis helpt jou bij het leren van de Nederlandse taal en bij het inburgeren.
Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat je een taalmaatje krijgt en ook onze stagiaires helpen je bij het maken van je huiswerk en het oefenen van de taal.

Kijk voor meer informatie over inburgeren op:
www.inburgeren.nl
 

Werk

Als je al bent ingeburgerd en het gaat verder goed dan kun je misschien een baan te zoeken en werken. Werk is niet altijd makkelijk te vinden, maar wij helpen je bij het zoeken door samen met jou te zorgen voor inschrijving bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en het inschrijven bij verschillende uitzendbureaus.

Werken onder de participatiewet:
Als het toch moeilijk is om zelfstandig te werken dan is er ook nog de mogelijkheid te werken onder de participatiewet.
Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden.
De rijksoverheid geeft de gemeente geld om deze mensen aan het werk te helpen.
Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het kabinet wil de sociale werkvoorziening vanaf 2014 onderbrengen in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Onder de Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente bepaalt of jij in verband met je beperkingen onder de Participatiewet valt.

Kijk voor meer informatie op:

www.kortmaarkrachtig.com

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

School

Als je Nederlands goed genoeg is en je bent ingeburgerd dan kun je misschien naar school om een opleiding te doen.
Ben je jonger dan 27 jaar dan kun je misschien school en werk combineren.
De gemeente bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt en zal je dan helpen om een werk/leerplan op te stellen. 

Als het allemaal zover is en je gaat naar school dan begeleiden wij jou bij:
- het op tijd opstaan om op tijd op school te zijn;
- het maken van week-planning zodat je voldoende tijd hebt voor je huiswerk en vrijetijdsbesteding;
- het maken van je huiswerk als je dit moeilijk vindt.