Contact

Vanwege veiligheidsredenen voor onze bewoners geven wij de voorkeur aan een meer persoonlijk contact; bel ons gerust. Als je graag een keer langs wilt komen verzoeken wij je om eerst een afspraak te maken, zodat we rekening kunnen houden met je bezoek.

Woongroep het Wereldhuis
 
Telefoonnummer kantoor: 0570-547000
   
Telefoonnummer directie
 
 
E-mail adres algemeen: info@hetwereldhuis.nl
E-mail adres teamleider: hetwereldhuis.mascha@gmail.com

Teamleider
Mascha ter Doest

Bezoekadres
Ooievaarstraat 4-8
7413 TC Deventer

Inschrijving in de Kamer van Koophandel
onder nummer 60580917

Bankrelatie ING Bank
IBAN - NL53INGB0006053612

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, is een orgaan die vereist is conform de Governace Code. De Raad heeft dus een formele functie en haar kerntaak is het toezicht houden op de uitvoering van het (zorg)beleid van de instelling. De RvT bestaat uit betrokken mensen, die geheel onafhankelijk en zonder (financieel) belang, hun expertise vanuit hun eigen discipline ter beschikking willen stellen. Behalve het formele toezicht-houden, staan deze vrijwilligers het management team met raad en daad bij. De toegevoegde waarde van de RvT voor de organisatie heeft zich al meerdere keren bewezen. Hieronder treft u de namen en hun discipline aan van de huidige leden van de Raad.

Rudy Suijkerbuijk - Zorgspecialist RZA/ABWZ/WMO/ZVW
Yvonne Mouw - Accountant
Willem van Tongeren - Advocaat
Harm Nieboer - Specialist veiligheid en preventie

De RvT is bereikbaar via onderstaand emailadres:
raadvantoezicht.hetwereldhuis@gmail.com

CliŽntenraad

Een zorginstelling die volgens de Governance Code werkt, zal binnen haar organisatie een cliŽntenraad hebben. Normaliter bestaat deze raad uit een gekozen vertegenwoordiging van en door de cliŽnten zelf. Een dergelijke raad behartigt de belangen van de cliŽnten voor zover dat de zorg en dienstverlening van de instelling betreft. Een hele goede zaak!

Nu is het zo dat onze bewoners niet in staat zijn om zichzelf te organiseren. Niet voor niets wonen onze cliŽnten bij elkaar onder begeleiding van professionals. Socialiseren is priorioteit nummer 1 en zo mogelijk zo veel mogelijk integratie in de Nederlandse samenleving. Een minimum aan beheersing van de Nederlandse taal is een voortdurend aandachtspunt. Toch vinden wij dat onze cliŽnten de mogelijkheid moeten krijgen om 'van zich te laten horen' richting de instelling of instanties die zich met hun toekomst bezig houden. Middels vrijwilligers proberen wij taalbuddy's te vinden, zodat er tenminste op regelmatige basis de bewoner in zijn of haar eigen taal kan communiceren.

We hebben besloten om via deze kring van vrijwilligers de cliŽntenraad vorm te geven. Deze vrijwilligers zijn onafhankelijk, worden niet betaald door Het Wereldhuis en zijn op regelmatige basis betrokken bij onze bewoners. Deze raad kan zaken op de agenda zetten, signaleren en adviseren. Voor team en bewoners een hele fijne constructie.

De CliŽntenraad (CR) is bereikbaar via onderstaand emailadres.
clientenraad.hetwereldhuis@gmail.com